Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról (Ápt.) 2021. február 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosul:

A törvény kimondja: az egyszerűsített honosított személyek – az egyszerűsített honosítási kérelem formanyomtatványon megadottaktól eltérő helyszín megjelölésével – az állampolgársági eskütétel helyszínének módosítását csak egyetlen alkalommal kérhetik, többszöri módosításra nincs lehetőség.

Az Ápt. 2021.02.01-től hatályos változata az alábbi linken érhető el:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19290.417165