Zgodnie z Uchwałą 1685/2019 Rządu Węgier, w dniu 22 października 2020 r. Konsulat Generalny Węgier został otwarty w Gdańsku.  Okręg konsularny konsulatu generalnego obejmuje trzy województwa w północnej części Polski nad Bałtykiem: pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.