~~Ze względu na ilość otrzymanych pytań, poniżej podsumujemy aktualnie obowiązujące zasady wjazdu na Węgry:
Na Węgrzech od 23 czerwca zniesiona została tymczasowa kontrola na wewnętrznych granicach lądowych strefy Schengen (Słowacja, Austria, Słowenia). Na granicy z Rumunią, Chorwacją i Serbią, pozostaną kontrole graniczne zgodnie z poprzednimi zasadami, bez restrykcji sanitarnych. Oznacza to, że z tych krajów można wjechać na Wegry bez ograniczeń. Na granicy Węgier z Ukrainą nadal obowiązują dotychczasowe przepisy.
Osoby przylatujące na Węgry powinni posiadać Unijny Certyfikat COVID. Trzy przypadki wystawienia certyfikatu, więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid.  Wraz z nimi bez ograniczeń mogą wjechać oraz przebywać na Węgrzech osoby niepełnoletnie.
 
Na Węgrzech liczba zaszczepionych osób osiągnęła 5,5 miliona, co oznacza możliwość wejścia do hoteli, restauracji, uzdrowisk i na plaże bez certyfikatu szczepień oraz zniesienie obowiązku używania masek (z wyjątkiem instytucji społecznych i szpitali). Obowiązkowe pozostaje jednak posiadanie lokalnego lub unijnego certyfikatu na imprezach masowych, sportowych, koncertach, festiwalach oraz w klubach nocnych z muzyką. Na imprez rodzinnych i prywatnych limit wynosi 100 osób, w przypadku wesel 400 osób.
Sport
Przekroczenie granicy drogą powietrzną w celu udziału w  międzynarodowym wydarzeniu sportowym w przypadku, kiedy cudzoziemiec nie posiada Unijnego Certyfikatu COVID możliwe jest po okazaniu ważnego biletu i zrobionego nie później, niż 72h przed planowanym wjazdem negatywnego wyniku testu PCR !!! w języku angielskim lub węgierskim.
W przypadku wjazdu na terytorium Węgier drogą lądową i braku Unijnego Certyfikatu COVID,  do wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym wymagany jest ważny bilet i zrobiony nie później, niż 72h przed planowanym wjazdem negatywny wynik testu PCR !!!w języku angielskim lub węgierskim.
TRANZYT: Aktualne rozporządzenie rządowe nie zmieniło zaleceń odnośnie korytarzy tranzytowych, w związku z tym są wyznaczone trasy tranzytowe! Jednak - według informacji uzyskanych telefonicznie od policji węgierskiej – zjazd z wyznaczonej trasy w celach turystycznych jest mozliwy .
Termy: Termy są otwarte, nie jest wymagany test ani zaświadczenie o szczepieniu.
Szczegółowe informacje w języku angielskim dostępne są na stronie:  http://www.police.hu/en/content/information-on-general-rules-of-border-crossing
oraz http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo
W sprawie dalszej informacji prosimy o kontakt z Ambasadą RP w Budapeszcie. 
Życzymy miłego odpoczynku.